M2

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Vzťahy medzi mentorko a mentee v procese mentoringu". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Otázka... Čo nie je niečo Čo si aktér si vyberie sám

a) Témy
b) Ciele
c) Cenu
d) Téma nie je zahrnutá

2. Ktorý z nich nie je na zodpovednosti zverenkyne za stretnutia

a) Poskytnite úprimné informácie
b) Zahrnúť všetky spoločné predpisy na tému
c) Odoslané pozvánky
d) Rezervácie

3. Otázka...... Čo je to jeden "prst" ruky kompetencie...

a) Emócia
b) Schopnosť
c) Viera
d) Ovládnutie

4. Vyberte nesprávnu

a) Mentor rozhoduje o cieľoch
b) Ciele sa môžu zmeniť
c) Mentor si vyhradí dostatok času na mentoring
d) Mentor chápe, že proces patrí aktérovi

5. Vyberte správnu

a) Mentor musí byť v rovnakej oblasti podnikania
b) Iba mentorský pohľad je správny
c) Mentor sa rozhodne, ako bude konať a reagovať
d) Mentoring je založený na dobrovoľníctve, bez platu alebo provízie

6. Vyberte správnu

a) Stres sa dá zmierniť alkoholom
b) Cvičenie a relaxácia pomáha
c) Je dôležitejšie starať sa o podnikanie
d) Práca bez prestávok generuje lepšiu sumu

7. Vyberte správnu

a) Najväčším rizikom je samotná podnikateľka
b) Ochrana údajov nezahŕňa riziká
c) Výber dodávateľa je bez rizika
d) Nie je potrebná písomná zmluva alebo dokument

8. Otázka...... Kto má zodpovednosť za mentorský proces...

a) Mentor
b) Zverenkyňa
c) Obidvaja
d) Nikto, nemôžeš ovplyvniť výsledok

9. Ktoré pravidlo nie je správne, keď sa v mentoringu

a) Buďte zdvorilí
b) Porozumieť kultúrnym rozdielom
c) Konať s dôverou
d) Bez predsudkov alebo prípravy

10. Čo trvá najviac času na stretnutiach

a) Súčasná situalácia
b) Téma dňa
c) Zhrnutie z predchádzajúceho zasadnutia
d) Testovanie liniek a prepojení

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko očí má typický človek (napr.: 4)?

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor