M8

Vážený účastník,

aregistrovali ste sa na Test vnímania pre Váš Modul "Začíname s mentoringom". Tu sú otázky, ktorými sa môžete ohodnotiť. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme vám za vašu účasť!

Tím projektu i-Mentor


1. Ktorá z nasledujúcich definícií najpresnejšie definuje mentoring?

a) Vzťah na zdieľanie nápadov
b) A collaborative and reciprocal Vzťah založený na spolupráci a vzájomnosti
c) Terapia
d) Vzťah, ktorý zaväzuje k disciplíne

2. Ktorá z nasledujúcich možností správne definuje e-mentoring

a) Je to tradičná forma mentoringu
b) Je to počítačom sprostredkovaný mentorský vzťah
c) Vzťah založený na e-mailovej komunikácii
d) Je to vzťah založený na elektronickom vzdelávaní

3. Ktorá z možností uvádza jednu z výhod mentoringu

a) Povinnosť dodržiavať disciplínu, ktorá vedie mentorovaného k dôslednému plneniu mentorského plánu
b) Učenie sa od niekoho s odlišným zázemím a perspektívou
c) Pravidelná spätná väzba o výkone mentorovaného
d) Zvýšenie adrenalínu v diskusii s mentorom

4. Ktorá z možností uvádza jednu z výhod e-mentoringu

a) Rýchlejší rozvoj vzťahu online ako pri osobnom kontakte
b) Nevyžaduje online etiku a netiketu
c) Minimalizuje časové a geografické problémy spojené s mentorskými vzťahmi/programami tvárou v tvár
d) Mentor a mentee používajú len asynchrónnu komunikáciu

5. Ktoré z nasledujúcich podmienok NIE sú rozhodujúce pre úspech mentoringu?

a) Dobrá zhoda medzi mentorom a zverenkyňou
b) Mentor, ktorý má skúsenosti s poradenstvom
c) Jasné ciele a očakávania
d) Motivovaný mentor

6. Ktoré z nasledujúcich viet naznačujú prístup mentora?

a) Téma rozhovoru nie je vždy vopred určená. Stretnutia medzi oboma stranami sú zvyčajne zamerané na hľadanie odpovedí a riešení na otázky a problémy, ktoré naznačuje vedená osoba
b) Som odborník v oblasti sprevádzania osobnej a profesionálnej zmeny ľudí
c) Tento vzťah je časovo obmedzený a môže byť aplikovaný zhora nadol v závislosti od prostredia
d) Obsah rozhovoru je určený vopred stanovenými cieľmi. Tieto ciele sú uvedené a prediskutované na začiatku rozhovoru

7. Ktoré z nasledujúcich slov NIE je spojené s mentoringom?

a) Hodnotenie
b) Zdieľanie
c) Dlhodobé
d) Nie hierarchické

8. Ktorá z nasledujúcich úloh môže byť úlohou mentora?

a) Poskytovanie spätnej väzby na správanie zamestnanca
b) Prijímanie nových ľudí
c) Kontrola, či má zamestnanec správne zručnosti
d) Vytváranie súladu medzi pracovným miestom a zamestnancom

9. Predtým, ako začnete s mentoringom, je dôležité...

a) Návrh cieľov SMART
b) Vypracovať obchodný plán
c) Vyhodnotiť potrebu takejto podpory tým, že si položíte konkrétne otázky
d) Vyplniť dohodu

10. Kedy je čas ukončiť mentorský vzťah

a) Keď podnik začne dosahovať zisk
b) Keď sa vyskytnú rozdiely medzi mentorom a zverenkyňou
c) Mentorský vzťah sa nikdy nekončí
d) Keď sa dosiahnu ciele SMART a nepotrebujete špecifickú podporu

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko pneumatík má typické auto? (napr.: 7)

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor