1. Johdanto
2. Sosiaalisen median voima
2.1. Sosiaalisen median tuomat edut markkinoinnissa
2.1.1. Sosiaalisen median tyyppejä
2.1.1.1. Sisällön luominen, hyödyllisiä työvälineitä
2.1.1.1.1. Milloin ja mitä julkaista?
3. Markkinointistrategia
3.1. Mikä on markkinointistrategia?
3.1.1. Markkinointistrategian komponentit
3.1.1.1.1. Miten luoda markkinointistrategia vaihe vaiheelta
4. Lopuksi
5. Yhteenveto
Lähteet

i-Mentor Calendar