Vitajte na stránke projektu i-Mentor

Projekt i-Mentor (dôvera medzi ženami a ženami) je zameraný na rozvoj/zdokonalenie základných/denných schopností mobilných telefónov/tabletov efektívne využitie zručností vidieckej ručnej práce vytvárané ženami (primárny cieľ/skupina príjemcov - začínajúce podnikateľky), ktorými môžu byť mladé ženy, ženy stredného veku alebo staršie ; ktoré tiež dostanú mentorskú podporu od relatívne skúsenejších a možno vyspelejších žien (sekundárna cieľová skupina/skupina príjemcov - mentorky), ktoré budú tiež školené na tému „ako byť mentorkou“.

Východiskovým bodom myšlienky i-Mentor je, že vo všetkých súčasných krajinách je hlavným makroekonomickým cieľom dosiahnuť úplnú úroveň zamestnanosti a efektívne využívať zdroje, najmä ľudské zdroje. Nezamestnanosť alebo nečinnosť znamenajú, že sa nevyužívajú obmedzené ľudské zdroje. Štatistiky Eurostatu ukazujú, že nezamestnanosť / neaktivita je predovšetkým rodovo špecifická a že nezamestnanosť / neaktivita je viac ovplyvnená ženami ako mužmi. Plytvanie ľudskými zdrojmi je nákladnejšie, najmä ak ženy, ktoré majú skúsenosti s prácou, nepracujú. Rozhodli sme sa zamerať najmä na ženy, ktoré nemôžu pracovať kvôli niekoľkým osobným životným limitom, hoci chcú pracovať; spolu s mladými ženami, ktoré majú talent na remeselnú výrobu, ale nie veľmi efektívne v marketingu svojich remesiel pre nedostatok vedomostí a / alebo skúseností.

Mentorovanie ako jedno z najlepších možných riešení pre obe skupiny spočíva v lepšom prepojení pracovného a súkromného života, prenose nazhromaždených vedomostí a skúseností k jednotlivcovi, ktorý potrebuje tiež zvýšenie svojej produktivity. Model i-Mentor teda zdôrazňuje skutočnosť, že mentorky sú si vedomé konkrétnych výziev, ktorým mladé mikropodnikateľky čelia, a majú schopnosť identifikovať a využívať príležitosti na nepretržitú reflexiu a zdieľanie vedomostí a skúseností na mentálnej úrovni. víťazný model pre obe zúčastnené cieľové skupiny, ktoré sú skutočne konečnými príjemcami akcie.

Tento portál je navrhnutý v rámci podpory programu Erasmus + a jeho cieľom je projekt i-Mentor, ktorý slúži ako jediný bod „znalostnej bázy“ pre záležitosti i-Mentor. Pozývame Vás, budúce mentorky aj budúce ženy podnikateľky, aby ste sa pripojili k bezplatnému využívaniu obsahu; dostupné na vašich prenosných počítačoch, počítačoch a mobilných zariadeniach so systémom Android, ktoré pokrývajú e-vzdelávanie v oblasti domáceho podnikania ako aj priame e-školenie budúcich podnikateliek.

i-Mentor je štruktúrovaný tak, aby vás navigoval pri dosahovaní informácií, ktoré hľadáte, prostredníctvom užívateľsky príjemných navigačných kanálov. Pred pokračovaním si prečítajte ► Používateľskú príručku, ◄ kde sa oboznámite so štruktúrou i-Mentor.

Správy

Najznámejšie dvojičky sveta, Mary-Kate a Ashley Olsen: Pred kamery sa už postaviť odmietajú, zo šoubiznisového sveta však neodišli

Olsenky, ako známe dvojičky prezývajú, natočili svoj posledný film v roku 2004.

05.feb.2023


Tvoja strata obrátila celý môj svet hore nohami... Posledná fotografia je dodnes najemotívnejšiou spoveďou Mikaely Shiffrin

Stále sú tu veci, ktorými ma objímaš, tie zostanú večné... Aktuálne najúspešnejšia lyžiarka sveta...

05.feb.2023


Ako ste nás našli?

Kalendár i-Mentor