e-Podręcznik - dla Portalu i-Mentor

W tym e-Podręczniku znajdziesz proste kroki do sprawnego poruszania się po portalu i systemie e-learningowym.
1. Wprowadzenie do e-Szkolenia i-Mentor
2. Nawigacja Portalu i-Mentor
2.1. Nawigacja Portalu Dla Odwiedzających
2.2. Nawigacja Portalu dla Uczących Się
3. Jak się Zarejestrować?
4. Obszar dla Uczących dię
5. e-Szkolenie – Dostęp do Sekcji i Modułów
5.1. E-Szkolenie – Sekcje i Moduły dla Mentorek
5.2. e-Szkolenie – Sekcje i Moduły dla Podopiecznych
5.3. e-Szkolenie – Dostęp do Informacji o Modułach
5.3.1. e-Szkolenie – Testy Gotowości do Przystąpienia do Modułów
5.3.2. e-Szkolenie – Zawartość Modułu w Formacie e-Book
5.3.3. e-Szkolenie – Dostęp Do Zawartości Modułu w Formacie Pdf
5.3.4. e-Szkolenie – Quizy Poznawczego dla Modułów
5.4. e-Szkolenie – Uwagi Ogólne
6. Certyfikat i-Mentor
7. Q&A - FAQ
8. Feedback - Opinie
9. Urządzenia Mobilne & i-Mentor App

Jak nas znalazłaś?

Kalendarz i-Mentor