Johdanto
1. Mentorin käsitteitä
1.1 Mentori
1.2. Mentorin velvollisuudet
1.3. Mentorin pätevyydet ja oma asennoituminen
1.4 Mentoroitava/oppilas
1.5. Oppilaan velvollisuudet
1.6. Mentorointi
1.6.1. Mentoroinnin filosofia
1.6.2. Mentorointisopimus
1.6.3 Erilaisia mentoroinnin malleja
1.6.4. Muodollinen ja epämuodollinen mentorointi
1.6.3.2. Erityyppisiä mentorointitoimintoja
1.6.3.2.1 e-mentorointi (sähköinen/ virtuaalinen mentorointi)
1.6.3.2.2. Mentorin asiantuntemusalue
1.6.2.2.3. I-Mentorin mallin mukainen mentori
2. Yrittäjyyden mentorointi
2.1. Motivaatio yrittäjyyteen
2.2. Liikeidea ja alustava arviointi
2.3. Liiketoimintasuunnitelman luominen
2.4. Yrittäjyyden mentoroinnin eri vaiheet
3. Mahdollisia haasteita mentoroinnissa
Loppusanat
Tiivistelmä
Lähteet

i-Mentor Calendar